HARTELIJK DANK

De oostelijke randweg is definitief van de baan. (Zie Recente historie) De leden van de ‘kopgroep’ hebben er veel tijd en energie in gestoken om dat te bereiken.

Wij bedanken iedereen voor de steun die we hebben gekregen.

Daarnaast heeft de groep kosten gemaakt voor het oprichten van de stichting, het lanceren van de website, het laten drukken van spandoeken en flyers. Alles bij elkaar € 1.450. Daarom starten we een crowdfunding. Vrijwillige bijdragen kunnen worden overgemaakt op
IBAN: NL55 INGB 0009 4338 32 t.n.v. stichting Belangen Nuenen-Oost. Iedere bijdrage is welkom. Waarvoor dank.

U kunt ook op deze link klikken:

Vrijwillige bijdrage kosten Oostelijke Randweg

of onderstaande QR code scannen

De stichting blijft bestaan en zal zich gaan richten op definitieve oplossingen van het mobiliteitsvraagstuk in de regio om Nuenen te verlossen van de verkeersoverlast. Een positief saldo van de crowdfunding zal worden ingezet om de stichting en de website de komende tijd in stand te houden.

Sluit je bij ons aan.

Stuur een mailtje naar:

bestuur@belangennuenenoost.nl

met je naam, adres en mobiele nummer. Geef aan of je per mail op de hoogte wilt worden gehouden of via WhatsApp

WILLEN WE DIT?

NEE DUS!

Als een aantal bewoners van Nuenen Oost maken wij ons zorgen over de leefbaarheid van onze woonomgeving. Daarom hebben wij een stichting opgericht. En dit is onze website. Daar wordt nog volop aan gewerkt. Kom dus regelmatig terug voor nieuwe informatie.