HARTELIJK DANK

De oostelijke randweg is definitief van de baan. (Zie Recente historie) De leden van de ‘kopgroep’ hebben er veel tijd en energie in gestoken om dat te bereiken.

Wij bedanken iedereen voor de steun die we hebben gekregen.

Woensdag 26 oktober 2022 is het bestuur van de Stichting BNO bij elkaar geweest om de voortgang van de Stichting BNO te bespreken.

Gezien de huidige politieke standpunten inzake Nuenen Oost lijkt het bestuur niet nodig om nog regelmatig bij elkaar te komen. Het besluit is genomen om de Stichting slapend in stand te houden.

We blijven een vinger aan de pols houden met betrekking tot onderwerpen inzake Nuenen Oost van de overheid. Elk jaar (in Oktober) zal het bestuur bij elkaar komen om te toetsen hoe het gaat en wat de stand van zaken is. Tenzij er onderwerpen gaan spelen, waardoor we eerder in actie moeten komen.

De stichting blijft bereikbaar via mail: belangengroepnuenenoost@gmail.com