Argumenten

Voor de inwoners is Nuenen goed bereikbaar. De overlast wordt veroorzaakt door verkeer ván buiten náár buiten. Verkeer wat uit het achterland van Laarbeek of Helmond naar knooppunt Ekkersweijer wil om daar hun weg te vervolgen naar de A2, A50 en A58.

Dát verkeer moet uit de hele bebouwde kom van Nuenen worden geweerd. In de ogen van velen was ‘de Ruit’ of een noordelijke randweg langs het kanaal de beste oplossing. Maar die is door de provincie afgewezen.

BNO wil oplossingen die voor ALLE inwoners van Nuenen een verbetering brengen. Wij zijn van mening dat het verkeersprobleem regionaal is en dat de oplossing ook in de bredere regio moet worden gezocht en niet slechts binnen de gemeentegrenzen van Nuenen. Er zijn voldoende goede alternatieven die de aanleg van een oostelijke randweg kunnen voorkomen en ook de overlast op de Smits van Oyenlaan en de rest van het dorp verminderen. Onze stichting wil opkomen voor de belangen van inwoners van héél Nuenen. ‘Niet in mijn achtertuin’ is zeker niet de instelling van de nieuwe stichting.

Bundelroutes -waaronder de A270-  bieden echter géén soelaas, zeker nu Eindhoven de voorgenomen verbreding van Eisenhouwerlaan, noordelijk rondweg en Kennedylaan niet gaat uitvoeren.

Argumenten tégen een oostelijke randweg zijn er talloze. Hieronder een opsomming in willekeurige volgorde.

 • Een dergelijke 80 km-weg heeft bijzonder grote impact op het enige grote natuurgebied wat Nuenen heeft.
 • Dat gebied is voor veel Nuenenaren de plek waar ze wandelen, fietsen en ontspannen.
 • In het bos huizen 4 verschillende soorten vleermuizen.
 • Ook is er een dassenburcht in het gebied. Dassen hebben een groot leefgebied nodig.
 • Er staat een blokhut van scoutinggroep Rudyard Kipling, waar 150 Nuenense kinderen iedere week heerlijk in de natuur spelen en leren.
 • Er zijn allerlei bedrijven gevestigd die zouden moeten wijken voor de weg.
 • Regionaal/doorgaand verkeer blijft gebruik maken van Nuenense wegen omdat een alternatief ontbreekt.
 • Verkeerskundig ligt zo’n randweg niet logisch voor regionale verplaatsingen.
 • Deze zorgt dus ook niet voor afvangen van verkeer op Smits van Oyenlaan.
 • De kosten van aanleg voor deze weg zullen torenhoog zijn.
 • Een randweg lost minimaal problemen op voor omwonenden van de Smits van Oyenlaan en belast andere burgers in Nuenen Oost en het groengebied.
 • Onderzoekers verwachten dat 5000 motorvoertuigen per dag er gebruik van zullen maken. Waarschijnlijk worden dat er meer. Nieuw asfalt trekt verkeer aan. 
 • De bundelroute A270-Eisenhowerlaan-Ring Noordoost-Kennedylaan heeft niet voldoende capaciteit.
 • Een oostelijke randweg  werkt sowieso niet als ‘oplossing’  als de doorstroming  op die bundelroute niet verbeterd.
 • En die doorstroming zal niet verbeteren zolang Eindhoven de problemen binnen haar grenzen niet oplost.
 • Met de huidige coalitie zal Eindhoven geen nieuw asfalt aanleggen.

De aanleg van een randweg creëert een probleem voor de toekomst. Ze moet de mobiliteitsproblemen tot 2030 oplossen. Voor dat de weg er écht kan liggen, zijn we een paar jaar verder. Om in 2030 tot de conclusie te komen dat het geen soelaas biedt. Maar dan ligt de weg er en zal nooit meer worden weggehaald. De Smits van Oyenlaan is het voorbeeld. Die is tenslotte ook ooit als randweg aangelegd. Maar is nu de kern van het probleem.

Belangrijkste pijlers van de gemeente voor verkeersbeleid zijn files, lawaai en fijnstof.  De oplossingen zijn gebaseerd op een studie uit 2014. Wij denken dat verkeersamenstelling sinds corona niet gelijk is aan die studie. De coronacrisis heeft een aantal ontwikkelingen in gang gezet en/of versneld op het gebied van thuiswerken en digitaal vergaderen. Daardoor zal ook in de toekomst het verkeersgebruik anders zijn dan de groeicijfers uit de studie van 2014.