Over ons

In 2019 vroeg de gemeente Nuenen bij de provincie budget aan om de aanleg van een randweg ten oosten van Nuenen te onderzoeken. In mei 2020 deed ze dat nog een keer.

Enkele verontruste bewoners startten een app-groep. Daar waren al gauw 50 mensen bij aangesloten. Uit die groep kwam als vanzelf een kleinere groep die actie wilde ondernemen. Dat groepje werd de ‘kopgroep‘ genoemd.

De kopgroep bestaat uit 7 of 8 personen. De samenstelling wisselt af en toe. Mensen die het niet kunnen combineren met andere activiteiten stoppen. Anderen met speciale kennis of grote belangen worden gevraagd aan te haken.

Bij de oprichting van de stichting zijn uit de kopgroep 3 mensen formeel bestuurslid geworden. Dat zijn:

Dieter Fraikin: voorzitter

Myrandë van Os – Janssen: secretaris

Alexis Riksman: penningmeester

De anderen blijven bij de stichting betrokken als kopgroep om mee te denken en te ondersteunen bij acties.