Recente historie

Mobiliteit is een probleem in Nuenen. Vóór 2020 probeerde de gemeente een onderzoek te starten naar een oostelijke randweg aan de rand van de bebouwde kom van Nuenen. Een oostelijke randweg werd toen “…de enige oplossing om een verslechtering van de luchtkwaliteit en leefbaarheid in Nuenen te voorkomen” genoemd.

In mei 2020 vroeg wethouder Caroline van Brakel opnieuw geld voor een onderzoek. Toen werd de oostelijke randweg vanwege aantasting van natuur en recreatiegebied ineens weer gereduceerd tot een uiterste maatregel.

De Belangengroep Nuenen Oost heeft toen geprobeerd het onderdeel ‘Oostelijke Randweg’ uit het onderzoek te halen. Maar de gemeenteraad van Nuenen besloot om het in het onderzoek mee te nemen, want “… dan staat meteen vast dat het geen haalbare kaart is”

Het onderzoek is nu in volle gang en wij zijn er niet gerust op. We krijgen sterk de indruk dat er wordt aangestuurd op een oostelijke randweg als oplossing. Om sterker te staan in procedures wordt de belangengroep nu ondergebracht in een stichting.

Eind april 2021 heeft de gemeente schetsen gepubliceerd waarop mogelijke tracés zijn aangegeven. Die hebben veel onrust veroorzaakt.

Een verdiept aangelegde weg kan er zo uitzien

Op 1 juni verschijnt er een bericht in het ED: Geen weg door bossen bij Nuenen. Dat is gebaseerd op een door het College verstuurd persbericht.

Tijdens de raadsvergadering van 8 juli j.l. is een voorstel aangenomen waarin de oostelijke randweg niet meer voorkomt. Bovendien werd door de coalitiepartijen samen met D66 een amendement ingediend, waardoor ook onderzoek naar een dergelijke weg wordt uitgesloten.

‘Eerst zien en dan pas geloven’ was binnen de stichting BNO de reactie op het persbericht van het College. Daarom overhandigden Julia Gevers (initiatiefneemster) en voorzitter Dieter Fraikin  voor aanvang van de Commissie Ruimte op 22 juni de petitie ‘GEEN NIEUWE RONDWEG IN NUENEN OOST’ aan wethouder Caroline van Brakel. De petitie was ondertekend door meer dan 2341 mensen.

Tijdens de vergadering van de commissie werd duidelijk dat het nieuwe voorstel van de wethouder -waarin geen nieuwe weg voorkomt- door de raad aangenomen ging worden. Tijdens de raadsvergadering van 8 juli werd dat besluit definitief. Voor BNO was het aangenomen amendement de kers op de taart. Daarin staat letterlijk als toegevoegd besluitpunt 5: “Dat de oostelijke randweg -uit voorkeursscenario 2- geen deel meer uitmaakt van huidige of toekomstige planvormingen in het kader van mobiliteit studies.” BNO is de coalitiepartijen W70, CDA, GroenLinks en Natuurlijk Nuenen en D66 zeer erkentelijk dat hun verzoek daartoe is gehonoreerd.

Dat het raadsbesluit van 8 juli geen definitieve oplossing is, begrijpen het bestuur, de ‘kopgroep’ en de achterban ook wel. Daarom zal BNO zich gaan richten op overleg met de gemeente Nuenen, andere gemeenten, andere belangengroepen en de provincie Noord-Brabant. Om samen op zoek te gaan naar een definitieve, goede oplossing voor het mobiliteitsvraagstuk van de regio, in het belang van het héle dorp Nuenen.